Icoon project KOM in hun wereld, dementie begrepen van binnenuitNL | Bij de tentoonstelling ‘KOM in hun wereld, dementie begrepen van binnenuit’, hebben de schilderijen en objecten als titel een aansporing die uitnodigt om de dementerende te helpen en te begrijpen.

EN | At the exhibition ‘Enter their world, dementia understood from within’, the paintings and objects have an incentive as a title , that invites to help and understand the dementing.

Een indruk van de tentoonstelling over dementie van Nicole Spit

NL |  Een indruk van de tentoonstelling ‘KOM in hun wereld, dementie begrepen van binnenuit’, in de binnenruimte van de ‘Tuin van kapitein Rommel’ in Castricum.

‘In deze tentoonstelling verbeeldt Nicole Spit ontwikkelingen in de omgang met dementie en dementerenden. Met haar project ‘Dementie begrepen van binnenuit’ probeert Nicole dementie invoelbaar te maken en een visie te geven op de implicaties van dementie in de verre en nabije toekomst.

In de tentoonstelling zijn onder andere collage-schilderijen te zien, waarbij portretten uit de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, gezichten hebben gekregen van ouderen van nu. Door 3d toevoegingen en andere aanpassingen, ondersteunen de kunstwerken een idee over omgang met en begrip voor dementerenden. Een kwetsbaar ogend beeldje heeft een memory-stick in haar lichaam, waarop nog een herinnering staat. Deze is door de toeschouwer af te lezen met bijbehorende QR-code. Een spiegel vermengd oudere ogen met je eigen spiegelbeeld. Letterlijk tijd voor zelfreflectie. Het is bij de kunstobjecten opletten op de subtiele details, in de kraag van kleding zijn figuren te zien, een abstract schilderij lijkt ineens een ruimte met ramen en herbergt een bewoner en wat zijn de overgebleven woorden op een vervormde afstandsbediening?’.

EN | The exhibition on dementia, ‘Enter their world’. An impression of the exhibition ‘Enter their world, dementia understood from within’, in the inner space of the ‘Garden of Captain Rommel’ in Castricum. “In this exhibition Nicole Spit portrays developments in association with dementia. With her project ‘Dementia understood from within’, Nicole tries to make dementia tangible and give a vision of the implications of dementia in the distant and near future. The exhibition includes collage paintings, in which portraits from the Rijksmuseum’s collection in Amsterdam have received faces from contemporary elderly.

Through 3d additions and other adjustments, the artworks support an idea about how to deal with and understand dementia sufferers. A fragile-looking statue has a memory stick in her body, with a memory on it. This can be read by the viewer with the accompanying QR code. A mirror mixed older eyes with your own reflection. Literally time for self-reflection. Paying attention to subtle details in art objects, figures appear in the collar of clothing, an abstract painting suddenly appears to be a room with windows and accommodates a resident and what are the remaining words on a distorted remote control? “

‘KOM eens’                 (‘I remember’)

‘KOM langs’                (‘dementia, hurts’)

‘KOM zoeken’             (‘Waar’)

‘KOM dichterbij’        (‘Residu’)

KOM terug

KOM in mijn rijk.

enkele pagina's uit het 'KOM in hun wereld-Boek'. Minicursus mantelzorg in kunstobjecten.
KOM in hun wereld – boek